Основі поняття надійності транспортних засобів

Основі поняття надійності транспортних засобів  

Транспортний засіб складається з окремих елементів: агрегатів, механізмів, систем, вузлів і деталей, які можуть знаходитись в наступних станах:

«справному – несправному»,

«працездатному - непрацездатному»,

«граничному».

Перехід обєкту з граничного стану в справний називається ремонтом,  а з непрацездатного стану в справний – відновленням.

Помяте крило автомобіля – це пошкодження і він несправний, але при цьому працездатний. Виплавлений підшипник колінчастого валу – це відмова і автомобіль є несправним і непрацездатним.

Відмова – повна або часткова втрата працездатності обєкта, за якої він не може виконувати заданих функцій в межах встановлених експлуатаційних параметрів.

Випадкові (~50%) і систематичні (~50%) відмови.  

Випадкові відмови реалізуються в процесі експлуатації об’єкта, а систематичні – в процесі розробки і виготовлення об’єкта.

Систематичні відмови: конструктивні, технологічні і експлуатаційні.

Надійність – це властивість об`єкта виконувати задані функції, зберігаючи у часі значення встановлених експлуатаційних показників в заданих границях.

Надійність складається з 4 – х основних властивостей:

а) безвідмовність – властивість об`єкта безперервно зберігати працездатний стан в межах визначеного часу (т.з. наробка на відмову);

б) довговічність – властивість об`єкта зберігати працездатність до граничного стану з необхідними перервами для виконання ТО і ремонта;

в) ремонтоздатність – властивість об`єкта, яка заключається в пристосованості до виявлення і попередження причин виникнення відмов, до ремонту і технічного обслуговування.

г) зберігаємість – властивість об`єкта зберігати показники якості протягом строку зберігання або транспортування, а також після них.

 Основні закони розподілу відмов.

Багаточисельні спостереження за характером відмов транспортних засобів свідчать про наступні орієнтовані розподіли відмов по їх типу:

-        руйнування тіла деталей – 30 %; (поломки);

-         руйнування поверхні деталей – 47 % (зноси);

-         функціональні відмови – 13 %

-         порушення взаємного положення деталей – 3,0 %

-         відмови від впливу середовища (корозія, старіння, отвердіння тощо – 70 %)

                                                                                                             Разом:  100 %

Як видно з наведених статистичних даних найбільша кількість відмов пов`язана із зносом (47 %). При цьому реалізуються наступні види зношування: окісне, деформативне, утомлене, абразивне, фретінг – корозія та їх сумісні прояви.

  Збирання і обробка інформації про надійність транспортних засобів в експлуатації роблять для того, щоби мати дані, необхідні для удосконалення конструкції, технології їх виготовлення, правил і методів експлуатації і ремонту, а також для атестації продукції і контролю показників надійності.

  Для досягнення заданої надійності об`єкта необхідно знати характер розподілу відмов за пробігом або часом як випадкових подій. Серед багаточисленних законів розподілу відмов на транспорті найбільш вагомими і імовірними є:

-         закон нормального розподілу (закон Гауса);

-         логарифмічно – нормальний закон;

-         експоненціальний закон;

-         закон Вейбула – Гнеденко.

Експерт - автотехнік Науменко В.В.

 

 

Читаем - Замена ремней и цепей ГРМ 

Бардачок - Запорожье,,,